fakta om kvinnor och män i finländska kommuner och landskaptabeller  


bakgrund  


länkar  


ta kontakt  


[suomi]  

[english]  

VÄLKOMMEN TILL JÄMSTÄLLDHETSDATABANKENS TESTSIDOR!

Sidorna är optimerade för Explorer


Databanken innehåller statistiska nyckeltal som beskriver jämställdheten mellan kvinnor och män i finländska kommuner och landskap. Den är avsedd för alla som är intresserade av kommun- och jämställdhetsfrågor.

Nyckeltalen har utarbetats inom ramen för projektet "Jämställdhetsinformation för det kommunala beslutsfattandet". Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Forskaren Sari Pikkala från Åbo Akademi har sammanställt databanken.


Projektets slutrapport
"Tasa-arvotietoa kunnalliseen päätöksentekoon" (pdf, på finska)

© Sari Pikkala ÅA
Uppdaterad 10.02.2004