hyödyllisiä linkkejä  
 

Kotimaisia kuntatilastoja

SUOMEN KUNTALIITON TILASTOSIVUT
Alueluokitukset sekä kuntakohtaisia tunnuslukuja mm. kuntataloudesta, verotuksesta, ja kunnanvaltuustojen voimasuhteista

SISÄASIAINMINISTERIÖN KUNTAOSASTON TILASTOSIVUT
Kattavat tiedot kuntataloudesta

STAKESIN KUNTATILASTOT
Runsaasti kuntakohtaisia tunnuslukuja väestöstä, taloudesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta; tiedot yhdestä kunnasta kerrallaan; EI sukupuolijaottelua

TILASTOKESKUKSEN ILMAINEN StatFin-TILASTOPALVELU
LUKUMÄÄRÄISIÄ PERUSTIETOJA KUNNITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN:
(Väestö >) Väestö iän mukaan alueittain
(Koulutus >) Väestön koulutusrakenne
(Työmarkkinat >) Pääasiallinen toiminta alueittain
LUKUMÄÄRÄISIÄ PERUSTIETOJA ILMAN SUKUPUOLIJAOTTELUA:
(Tulot >) Veronalaiset tulot alueittain
(Työmarkkinat >) Työlliset alueittain (toimialan mukaan)
(Vaalit >) Kunnallisvaalit 2000
(Väestö >) Väestötietoja alueittain (syntyneet, kuolleet, muutto)
(Väestö >) Asuntokunnat ja perheet alueittain

KELAN "Terveyspuntari"
Väestön sairastavuutta kuvaava indeksi kaikille Suomen kunnille, EI sukupuolijaottelua

Alueellista tasa-arvotietoa muista Pohjoismaista

RUOTSIN TILASTOVIRASTON "JämIndex"
Laaja kunta- ja maakuntakohtaista tasa-arvotietoa sisältävä sivusto

NORJAN TILASTOVIRASTON "Likestillingsindeks"
Yksinkertainen tasa-arvoindeksi Norjan kunnille

POHJOISMAISTEN TILASTOVIRASTOJEN ILMAISET TIETOPANKIT
RUOTSI: Sveriges statistiska databaser
NORJA: Statistikkbanken
TANSKA: Statistikbanken
Tietopankit sisältävät valtakunnan tason tilastojen lisäksi runsaasti kuntakohtaista, sukupuolen mukaan jaoteltua lukumääräistä perustietoa väestöstä, koulutuksesta, työmarkkinoista, tuloista, vaaleista jne.
Kaikki ovat täysin ilmaisia, mutta Ruotsin ja Tanskan tietopankit edellyttävät rekisteröitymistä käyttäjäksi

Kansainvälisiä tasa-arvotilastoja

EU:n "Statistics on gender issues"
EU:n tasa-arvosivuston tilasto-osuus

ECE:n TASA-ARVOTILASTOT
YK:n alaisen ECE:n laaja Euroopan ja Pohjois-Amerikan maat käsittävä tasa-arvotilastoja sisältävä sivusto

WORLD BANK: "GenderStats"
Maailmanpankin osittain vielä rakenteilla oleva tasa-arvotilasto, jossa tietoa maailman kaikista valtioista

"WOMEN IN DECISION-MAKING"
Sivusto, jolla tilastoja naisista Euroopan valtioiden päätöksenteossa sekä luettelo naiskansanedustajista yhteystietoineen

IPU:n "Women in National Parliaments"
IPU:n (Inter-Parliamentary Union) sivusto, jolla tiedot maailman parlamenttien sukupuolijakaumista

UNDP:n "Human Development Report 2003"
YK:n alaisen UNDPn (United Nations Development Programme) julkaisema Inhimillisen kehityksen raportti pdf-muodossa. Raporttiin sisältyy useita sukupuolirelevantteja tunnuslukuja, mm. GDI (Gender-Related Development Index), GEM (Gender Empowerment Index)

YK:n "The Worlds Women 2000: Trends and Statistics"

TAKAISIN ETUSIVULLE